Mgr. et Mgr. Pavla Svobodová

průvodkyně, pedagog

Jmenuji se Pavla Svobodová a jsem průvodkyní ve školní skupině. Být „průvodkyní“ pro mě neznamená znát cestu, ale výsadu, že ji mohu spolu s dětmi neustále hledat a pracovat na sobě. A být vděčná za všechny svoje dosavadní pracovní i životní zkušenosti, které mi udávají směr. Ať už to je vlastní rodičovství, práce v montessori centru v Českém Těšíně, učitelství na malotřídní škole, poradenství pěstounským dětem a jejich náhradním rodinám nebo práce s ohroženými dětmi.

Na cestě v zápletkách našich vztahů se učíme vnímat sebe samu i druhé. Stále znovu zažíváme přijetí i odpuštění, touhu být součástí celku i sám sebou. Učíme se světu porozumět nejen rozumem, ale i srdcem a obojí propojit v lidskost.

Děkuji vám, kamarádi, za toto společné dobrodružství. Za sdílení - ať už nad matematikou, s hudbou nebo při pohledu do korun stromů :-). Děkuji za krásná přátelství, která jsme v našem kruhu uzavřeli. A přeji vám, aby všechny tyto zážitky i nadále otvíraly nejen vaši mysl, ale i vaše ♥.

Soňa Bára Szkanderová

průvodkyně

Jsem mámou tří dětí ve věku 19, 15 a 8 let a pocházím z Valašského Slovácka. Od malička jsem vyrůstala v lese, neboť můj táta i děda byli lesáci a často si mne brali s sebou „do práce“. Mimo to jsem vyrůstala a také po přestěhování do Slezska stále žiji s manželem na vesnici. Proto mi je velmi blízký systém a přesvědčení zakladatelek Lesní školy a školky Hrádeček. S dětmi pracuji i pro Tělovýchovnou jednotu TŽ a FitFactory Třinec jako trenérka dětského pohybového kroužku FitKids, kde, společně s kolegyní, vedeme děti cca od 4 let ke zdravému pohybu, práci s vlastním tělem a různými sportovními pomůckami tak, aby se naučili nejen správně hýbat, ale aby je to bavilo a sport si zamilovali. O letních prázdninách pak pro děti pořádáme příměstské tábory. Další mojí velkou zálibou je tvoření všeho druhu. A s dětmi obzvlášť. Sama se zabývám výrobou šperků, orgonitů, malbou a kresbou a toho bych velmi ráda využila i při setkávání s dětmi v Lesní škole a školce a tím podpořila jejich kreativitu.

Hrádeček je pro mne úžasným místem, kde se potkávají smích s rozumem, svoboda s porozuměním, volnost s jistotou, vzdělání s nadšením a rovnost s láskou. Proto je místem, kde děti prožívají nejkrásnější okamžiky a při tom můžou zůstat samy sebou. Jsem šťastná, že u toho můžu být 🙂