Jsme spolek sdružující rodiče a pedagogy, kteří provozují lesní školku Hrádeček, díky které chceme

umožnit dětem vyrůstat v souladu s přírodou. Pochopením jejích základních zákonitostí v

dětech podporovat vztah ke svému okolí, ekologické myšlení a

zvažování následků svého jednání. 

 

Věříme, že koncept lesních školek přirozeně podporuje vztah k přírodě.  Program Hrádečku vychází z aktuálního ročního období a flexibilně se

přizpůsobuje prostředí, které nás právě obklopuje. Pomůckou se tak stává vše, co děti kolem

sebe najdou - klacík jako tužka na kreslení v písku, kamínky jako hudební nástroj nebo

počitadlo. Děti mohou poznávat všemi smysly - jak voní rozkvetlá louka, jak zní různé druhy

dřeva, jak bublá potok. Učitel se stává přirozeným průvodcem dětí při cestě k seberealizaci a

sebepoznání.

 

V Hrádečku chceme zachovávat individuální přístup a dát dětem

možnost volně jednat a vést je k samostatnému řešení problémů. Umožnit jim pochopit, že

různé schopnosti a dovednosti nejsou důvodem ke zbytečnému soutěžení, ale naopak

předpokladem k úspěšné spolupráci. Prostřednictvím prožitkového učení získají zkušenosti,

které mohou využít v každodenním životě.